Vaccination

 

Det är viktigt att vaccinera sin katt mot kattsjukdomar som ofta kan vara dödliga. Det gäller så väl gamla som unga, innekatter som utekatter och kanske framförallt avels- och utställningskatter. Utekatter träffar på andra katter ute och riskerar därför att bli smittade. Innekatter kommer främst i kontakt med smitta genom att du tar smitta med dig utifrån till exempel under skorna, och det är viktigt att tänka på att innekatter har ett sämre naturligt skydd mot sjukdomar jämfört med utekatter som träffar på smittämnen oftare än innekatter.

 

Vaccinering, och intyg från veterinär på att katten är vaccinerad, krävs om du ska ställa ut din katt på kattutställning, eller lämna den på kattpensionat när du ska på semester.

 

Om katten ska med utomlands och tillbaka till Sverige krävs även speciella vaccinationsintyg samt pass som du får hos veterinären, och då måste du vara ute i god tid.

 

Foto: Mia Borgelin.

 

Sjukdomar

 

De sjukdomar man kan vaccinera katter emot är kattpest, kattsnuva, rabies, leukos och chlamydia.

  

Kattpest

 

Kattpest orsakar av kattens parvovirus. Viruset angriper kattens vita blodkroppar så att immunförsvaret slås ut och viruset skadar även tarmslemhinnan. Symptomen är kräkningar, diarré, hög feber och kraftig smärta från buken.

 

Viruset sprids genom direktkontakt med smittade katter, via avföring och till viss del även via urin. Viruset är mycket motståndskraftigt och kan överleva länge utanför katten.

 

Vaccinering mot kattpest ger ett nästintill hundraprocentigt skydd.

 

Kattsnuva

 

Kattsnuva orsakas av två olika virus, felint rhinotrakeit herpesvirus och felint calicivirus. Båda virusen ger liknande symptom men herpesviruset ger ofta en kraftigare infektion. Det är dock inte ovanligt att katten smittas av båda virusen samtidigt.

 

Symptomen är nysningar och hosta, snuva och rinnande ögon; i början är vätskan klar från både ögon och nos men i takt med att sjukdomen fortskrider blir vätskan varig. Katten får nedsatt aptit, dåligt allmäntillstånd samt feber och sår i munslemhinnan. Katten riskerar även att drabbas av lunginflammation om behandling inte sätts in i tid.

 

När katten tillfrisknat från kattsnuvan, de allra flesta blir friska efter behandling hos veterinär, kommer virusen dock oftast finnas kvar i kattens kropp hela livet. Man säger att katten är en symptomfri smittbärare. Om katten senare i livet utsätts för stress eller nedsatt allmäntillstånd är risken stor att kattsnuvan blossar upp igen. De symptomfria katterna utgör den största smittkällan och virusen finns i saliv, tårar och nässekret.

 

Vaccinering mot kattsnuva ger ett bra skydd, men risken finns fortfarande att katten smittas och blir sjuk eftersom caliciviruset finns i många olika varianter, men då får katten mildare symptom.

 

Djursjukvårdare Anna-Maria och huskatten Alice som är på besök för sin vaccination. Det kan vara en fördel att boka tid för tandstenskoll och hälsoundersökning vid vaccinationen.

 

Rabies

 

Rabies är en zoonotisk sjukdom, dvs det kan smitta mellan djur och människor. Viruset smittar främst via bett eftersom virus finns i saliven, men det smittar även via blod. Symtomen kan variera, men beteenderubbningar är det som märks först, ofta skygghet och / eller aggressivitet. Senare utvecklas rörelsestörningar och förlamningar som oftast resulterar i krampanfall innan djuret dör. Rabies är en dödlig sjukdom när symtomen syns.


Ska man resa utomlands med sin katt måste man vaccinera mot rabies. Då ska katten även ha ett pass för sällskapsdjur och vara id-märkt med ett mikrochip.


Är katten id-märkt med en väl synlig tatuering innan den 3 juli 2011 (och man har papper som intygar datumet) behöver katten inte ha ett chip.
Vid rabiesvaccination är det extra viktigt att man noggrant följer tillverkarens rekommendationer för grund- och återvaccinering, annars blir det krångel i tullen.


Rabiesvaccination kan tidigast göras vid 12 veckors ålder. Beroende på tillverkare består grundvaccinationen antingen av en eller två sprutor, och återvaccination görs efter ett eller tre år.

Kattleukos

 

Kattleukos orsakas av felint leukemivirus. Viruset angriper olika celler i immunförsvaret vilket gör att immunförsvaret blir kraftigt försvagat.

Viruset orsakar även cancersjukdomar och symptomen varierar kraftigt beroende på vilka organ som drabbas först av cancern. Oftast börjar det med återkommande diarréer och förkylningar följt av avmagring, blodbrist och ibland njursvikt.

 

De allra flesta katter som smittas gör sig av med viruset utan att de blir sjuka av det, och vinner därigenom livslång immunitet, men de katter som får symptom av smittan kommer tyvärr inte att överleva.

 

Viruset smittar via symptomfria smittbärare samt leukossjuka katter.

Vaccinering ger ett gott skydd, det där dock oftast bara avels- och utställningskatter som vaccineras.

 

Chlamydia

 

Kattens chlamydia orsakas av en bakterie som heter chlamydophila felis (tidigare känd som chlamydophila psittaci). Symptomen börjar med att det ena ögat blir inflammerat; rött och rinnigt, sedan drabbas även det andra ögat. Det rinner sedan varig vätska ur ögonen och katten blir snuvig.

 

Katten tillfrisknar med behandling vanligtvis efter ett par veckor, men om man har flera katter kan det vara svårt att helt bli av med smittan.

Vaccin finns men ger inte ett fullt skydd och det är ganska lätt att katten återsmittas om den haft sjukdomen tidigare.

 

Smittan sprids genom smittade katter med eller utan symptom.

 

Utförande

 

Katten vaccineras oftast subkutant, under huden i nacken.

Efter vaccinationen och ett par veckor framåt kan man ofta känna en liten knuta på injektionsstället.

 

När man vaccinerar retas immunförsvaret av smittämnet som sprutats in, och börjar producera antikroppar och bygga upp ett smittskydd mot smittämnet.

 

Om katten senare skulle bli smittad är kroppen färdigprogrammerad och vet hur smittan ska bekämpas så att katten inte blir sjuk

 

Man bör alltid följa tillverkarens rekommendationer för vaccinationsintervall. Har du frågor om hur just Din katt ska vaccineras bör Du i första hand kontakta Din veterinär.

 

Jessica Magnusson

Legitimerad Djursjukskötare

www.kattstatus.se

 

 

Artikel om det stora kattpestutbrottet 2005/2006

 

Artikel om kattägarnas reaktion på kattpestutbrottet

 

                                                                                                    UPP

 

Kattstatus © 2013

www.kattstatus.se