Kattungar ska stanna hos kattmamman tills de är 12 veckor.

 

Från 2008 finns det en lag om att katter inte ska lämna sin mamma förrän vid 12 veckors ålder. Informationen finns i ”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av katt. SJVFS 2008:5

3 kap – Särskilda bestämmelser för hållande av katt

§9 Så länge kattungarna behöver mjölk och omvårdnad från sin mamma får de inte skiljas från henne annat än tillfälligt och över huvudtaget inte innan de är tolv veckor gamla. Kattungarna får heller inte lämna uppfödaren förrän tidigast vid tolv veckors ålder om det inte finns särskilda skäl.”

 

Katterna JD och Lillasyster. Foto. Lars Eklund.

 

 

Varför ska katten bo hos mammakatt och syskon till 12 veckors ålder?

Kattmamman och kattsyskonen lär varandra många viktiga saker de sista veckorna tillsammans. Det är nu de börjar träna lek med varandra på riktigt och kattungarna lär sig att inte bita för hårt i varandra, vilket är en viktig gräns att lära sig och det är betydlelsefullt för den framtida kontakten med människor. Mammakatt brukar också markera om de busar för mycket – vilket också är viktigt för framtiden.

 

Ibland kan det verka som om mammakatt inte bryr sig så mycket om sina kattungar, men även den biten fyller en funktion. Kattungen tar, under mammakatts övervakande, längre och längre steg bort och blir självständig på ett tryggt sätt. Mammakatt brukar bryta in om lekarna blir för aktiva och våldsamma. Mammakatt lär dem också hur de ska sköta sin egen hygien.

 

En katt som vuxit upp med mammakatt och människor fram till 12 veckors ålder är trygga och redo för nya äventyr. Det är viktigt att ge de små en bra uppväxt så att de är bra rustade för sitt nya hem.

 

Cassie

 

Vilka problem kan katten få i framtiden?

Visst kan kattungar som lämnar hemmet när de är 8 veckor bli normala, men det kräver ofta att nya hemmet är väldigt kattvana eller att där finns en katt som kan ta över mammans och syskonens roll. Det finns människor som kan ta hand om problemkattungar och få dem trygga och att må bra. Men det krävs ofta en hel del, eller att man har tur.

 

Risken är stor att kattungen får beteendeproblem när den växer upp. Oftast visar sig inte problemen förrän kattungarna börjar bli könsmogna. Tonårskatten blir då aggressiv mot sina ägare eller mot gäster. Det brukar börja med att den biter och nafsar mot händer och fötter, men kan även leda till riktiga anfall. Tonårskatten försöker lista ut var i rang den står i familjen och testar då mot andra inom reviret och har den inte fått lära sig gränser, så kan anfallen bli väldigt jobbiga.

 

Vissa katter anfaller en helt obefogat när man klappar dem. Man kan ha klappat dem en lång stund och sedan helt plötsligt biter de till utan någon direkt förvarning. Andra katter blir osociala och drar sig undan.

 

Andra beteendeproblem är att katten kan bli otrygg, skygg och känslig för förändringar runt omkring. Detta kan visa sig genom att katten gömmer sig om det kommer gäster eller om det är mycket rörelse runt omkring. Vissa katter kissar eller bajsar på fel ställe, eftersom de saknar en grundtrygghet i sig själva.

 

Vissa av katterna klöser inte på klöspelare utan på tapeter och möbler. Oftast är även det ett uttryck för otrygghet. En otrygg katt vill att reviret ska lukta som den gör och markerar då överallt, istället för på väl utvalda platser.

 

Andra katter snuttar på saker eller tuggar på olika kläder.

 

Vissa katter blir dåliga på att sköta sin egen hygien.

 

Tyvärr är det så att de som alltid tagit hem katter vid 8-9 veckors ålder inte har något att jämföra med och tycker att mångt och mycket av problemet är ”normalt”, att katter är så nyckfulla, skygga, snuttar och att det är deras natur att vara lynniga och säga ifrån, inte vara sällskapliga, riva på tapeter, bitas hårt osv osv osv.

 

Många katter blir dessutom ute/innekatter eller enbart utekatter och därmed märks kanske inte problemen så tydligt.

 

Slayer som kattunge

  

Varför följer inte alla huskattuppfödare lagen?

 Ja, den frågan är vi många som ställer oss. Det troliga är väl att vid 7-8 veckors ålder så börjar kattungarna att bli mer aktiva. De kräver sysselsättning och mer utrymme. De äter också vanlig kattmat och börjar kosta pengar för uppfödaren.

 

Det är ett stort ansvar att sätta små kattungar till världen och man är skyldig dem att ta hand om dem på bästa sätt och som uppfödare måste man följa lagen.

 

Många som har huskattkullar inser inte att de i lagens mening är uppfödare, och tror därför att reglerna inte gäller dem.

 

 

Attis med sina fosterbröder Sixten och Sören

  

Argument och ”hot” från uppfödarens sida

Ofta får man höra:

- Men om jag inte hämtade kattungen när den var 8 veckor så fick jag inte köpa den.

- Uppfödaren skulle avliva alla kattungarna, så jag var tvungen att hämta den när den var 8 veckor.

- Kattungarna hade det så eländigt ute i stallet, jag bara måste rädda den lilla söta kattungen.

- Uppfödaren skulle flytta och ville att alla kattungarna flyttar innan.

- osv osv osv

 

Vi på kattstatus hoppas att ingen tar en 8 veckors kattunge för att en uppfödare hotar med att den säljs till någon annan. Det är en viktig markering att låta dem sälja den till någon annan, det visar att man inte accepterar oseriösa villkor eller utpressning. Om kattungeköpare ställer krav, så måste uppfödarna ta sitt ansvar och följa lagen.

 

 

 

Varför vill köparen ha kattungen tidigare?

Det mest troliga är att man lever kvar i någon gammal föreställning om att kattungar ska lämna sin mamma vid 8 veckors ålder för att präglas på nya ägaren. En del kanske vill ha en liten kattunge, inte en som är större, utan att tänka på hur kort kattungetiden är.

 

Vi försöker få ut informationen att det är mycket bättre för en kattunge att vara kvar i sin mammas omvårdnad några veckor till, för att den ska få möjlighet att lära sig allt runt omkring, och vara trygg och nyfiken när den lämnar uppfödaren vid 12 veckors ålder.

 

Övrigt

Om man jämför med andra kattdjur så stannar djurungarna kvar hos mammakatt väldigt länge, oftast ända tills de är könsmogna.

 

Tiger: Tigerungar lever med sin mamma tills de är ca 3 år, då de blir könsmogna.

 

Europeisk vildkatt: Efter 6-8 månader blir ungarna självständiga och letar efter egna revir.

 

Jaguar: Efter första eller andra året lämnar ungarna föräldrarna.

Puma: Ungdjuret lämnar modern efter ca 20 månader.

 

 

 

Avslutning

Så är det verkligen värt risken att hämta kattungen när den är 8 veckor?  När några få veckor kan göra så stor skillnad för kattungens framtid? Nej, det är bättre att följa lagen och se till att kattungen får bästa möjliga uppväxt och start på livet.

 

 

Viktoria Karlsson 

www.kattstatus.se

 

                                                                                                 UPP

 

Kattstatus © 2013

www.kattstatus.se