Kattungar ska inte flytta hemifrån förrän de är 12 veckor

1 maj 2008 kom en ny lag i Sverige:

 SJVFS 2008:5 3 kap – Särskilda bestämmelser för hållande av katt  

 

9 § Kattungar får inte skiljas från modern annat än temporärt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad, dock tidigast vid 12 veckors ålder.

 

Kattungarna får heller inte lämna uppfödaren förrän tidigast vid 12 veckors ålder om inte särskilda skäl föreligger.

 

Tidigare var det vanligt att kattungar flyttade hemifrån vid både 8 och 10 veckors ålder, men det är inte bara olämpligt utan numera också  olagligt.

 

Foto: Lova Torstensson

Varför ska kattungen stanna tills den är 12 veckor?

I åldern mellan 8-12 veckor sker en viktig del av kattungars sociala utveckling och uppfostran. De lär sig hur man beter sig med andra katter och att läsa andra katters kroppsspråk. Mamman slutar låta ungarna dia och i den processen lär sig kattungen att hantera frustration och nekande.

 

Under lek och brottningsmatcher med mamma och syskon blir de toleranta, lär sig gränser och att inte bitas för hårt. Mamman brukar ofta bryta in och markera om lekarna går överstyr, hon lär dem även att sköta sin hygien.

 

De flesta kattungar är mogna att flytta vid 12 veckor, men man ska minnas att det är en minimiålder och en del kattungar kan behöva längre tid. Att behålla dem längre är inget som uppfödaren gör för sin egen skull, tvärtom kostar det pengar, utan det är för att de ska bli trygga, friska och harmoniska katter.

 

Foto: Lova Torstensson

Vilka problem riskerar katten att få om den flyttar för tidigt?

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är alla kattungar som får problem av att tas för tidigt från sin familj. Att man känner till flera katter som hanterat det bra är inget argument för att strunta i lagen då det ändå ger en markant risk för att katten ska få problem. Vissa problem och störningar kan dessutom vara diffusa, uppträda senare i livet och vara svåra att koppla till kattens uppväxt.

 

Runt 8-12 veckors ålder börjar immunförsvaret kattungarna fått av modersmjölken att avta, samtidigt som de ska bygga upp ett eget skydd mot sjukdomar, inte minst med hjälp av vaccin. Stress är inte bra för immunförsvaret och en flytt, med den stress det innebär, gör att kattungen blir extra känslig för bakterier och sjukdomar.

 

Stress, ny miljö och ny diet kan lätt ge kattungen problem med magen med diarréer som följd. Små  kattungar är väldigt känsliga för uttorkning och magproblem är i värsta fall besvärliga att få bukt med. En äldre kattunge är tryggare och har bättre immunförsvar, sedan är det viktigt att alltid fortsätta ge samma mat som kattungen ätit tidigare, åtminstone första den tiden. Alla foderbyten ska göras försiktigt med en infasning av det nya fodret.

 

Att kattungen äter fast föda och börjat gå på lådan betyder inte automatiskt att den klarar sig utan sin familj. Katter är av naturen skeptiska till ny föda men tillsammans med familjen får den möjlighet att tryggt prova på att äta kattmat. De behöver också få tid på sig att i lugn och ro etablera sina egna toalettvanor.

 

En katt som saknar grundtrygghet kan senare i livet få problem med toalettvanorna och börja göra sina behov på andra ställen än i lådan då den känner sig stressad. De kan även börja revirmarkera genom att klösa på oönskade ställen, bli känslig för förändringar eller rädd för främmande människor.

 

Det är inte ovanligt att kattungar börjar snutta eller tugga på tyg eller sina ägare, ett beteende som kan följa med upp i vuxen ålder.

 

Katter som inte fått lära sig att hantera nederlag och frustration genom mammans avvänjning kan senare i livet utveckla ett aggressivt beteende. Ofta förstår vi människor inte alls varför utbrotten uppstår. De kan också leka för hårdhänt och bitas, då de inte fått lära sig gränser i leken med sin familj.

 

Brister i den sociala utvecklingen kan göra katterna socialt inkompetenta. Detta kan orsaka problem om de får en kompis som den ska samsas med. De förstår helt enkelt inte andra katters kroppsspråk och kan inte kommunicera med dem.

 

Myten om att katten är ett ensamdjur som inte gillar andra katter skulle mycket väl kunna komma sig av att man tidigare tog katter vid 8 veckors ålder och att många katter därför var socialt handikappade. Katter är inga flockdjur – däremot är de sociala djur som vanligtvis trivs bra och stimuleras av att leva med en kompis.

Foto: Lova Torstensson

 

 

Dåliga argument till att kattungar säljs för tidigt

 

”Kattmamman är aggressiv och stöter bort den, dessutom kan går den redan på lådan och äter vanlig mat”.

 

Det är en naturlig del i kattungens utveckling och ingen anledning till att skilja den från familjen.

 

”Jag vill ha kattungen så tidigt som möjligt för att den ska präglas på mig”

 

En yngre kattunge knyter inte an bättre till sin ägare än en äldre. En äldre katt är trygg, nyfiken och självständig och har bättre förutsättningar att skapa en sund relation med ägaren. Dessutom kan många vittna om hur otroligt nära många hittekatter/omplaceringar kommer ”sin människa” trots att de ofta är äldre eller vuxna när de får sitt nya hem.

 

”Alla mina katter har kommit till mig när de var 8 veckor och det har inte varit några problem”

 

Dels utsätter man katten för en högre risk att få problem om den flyttar hemifrån när den är för ung, sedan kan det vara svårt att se dessa problem och vad som är normalt om man inte har något att jämföra med. Man kan jämföra med att en 13-årig människa är inte mogen nog att flytta hemifrån, men kan mycket väl klara det ganska bra ändå.

 

”Hundvalpar flyttar vid 8 veckor, varför kan då inte kattungar göra det?”

 

Katter och hundar är olika arter, utvecklas olika och har olika behov. De är helt enkelt inte jämförbart.

 

Det är även viktigt som köpare att ställa krav på uppfödaren att låta kattungen stanna kvar i sin familj till minst 12 veckors ålder. Hänvisa till lagen och låt dig inte utpressas med hot om avlivning eller att sälja till annan köpare. Fundera även på vilken sorts uppfödning du vill stötta.

 

En seriös säljare bryter inte mot lagen, en 12 veckors kattunge bör i normala fall även väga minst 1 kg.

 

Hur söt en kattunge än må vara så förtjänar den också en så bra start i livet som möjligt, det tjänar alla på. Man köper en kattunge, men man ska leva med en katt i 15-20 år!

 

Foto: Lova Torstensson

 

 

 

Lova Torstensson

www.kattstatus.se                                                                         UPP

 

 

Kattstatus © 2013

www.kattstatus.se