Försäkra din katt

Det är klokt att försäkra sin katt, gärna omedelbart när du har köpt den. Blir katten sjuk eller råkar ut för en olycka kan kostnaderna snabbt springa iväg, och det kan bli dyrt. Med en försäkring kan du ta din katt till veterinär och du behöver bara betala en självrisk.


Vi på kattstatus önskar att det blev en självklarhet att försäkra sin katt. Idag är den vanligaste orsaken till avlivning att ägaren inte har råd att betala vård och behandling för sin katt.Huskatten Joséphine har med sig schäferkompisen Hugo

till veterinären. Foto: GiseleVeterinärvårdsförsäkring

Veterinärvårdsförsäkring går in och täcker veterinärvårdskostnader och viss rehabilitering för katten vid sjukdom eller olycka. Dagens djursjukvård har utvecklats till att bli alltmer specialicerad och man blir kan framgångsrikt behandla och rehabilitera alltfler katter. Det finns flera veterinärer som specialiserat sig på kattens olika sjukdomar och skador, t ex inom neurologi, ortopedi, kirurgi, invärtesmedicin, hud, m.m.Livförsäkring

Livförsäkring innebär att man får ersättning om katten förolyckas eller måste avlivas. Livförsäkringen används främst till raskatter, och premien baseras på kattens anskaffningsvärde. Ersättning börjar successivt minska från det att katten fyller 7 år och upphör helt när katten är 12-13 år.Försäkringsbolag

Försäkringsbolagen har olika maxbelopp för veterinärvårdsförsäkring. Premier och självrisk varierar också och det kan vara värt att ringa runt till de olika försäkringsbolagen för att hitta de alternativ och kombinationer som passar just dig och din katt. En del försäkringsbolag försäkrar numera för tandsjukdomen FORL, eller TR som det nu heter. 


Vi har inte längre någon lista över försäkringsbolag, då den är svår att hålla uppdaterad och aktuell. 

Huskatten Alice väntar på sin neurolog på djursjukhuset.

Foto: GiseleHuskatten Emil nosar på undersökningsbordet.

Foto: GiseleGisele och Lethania

Kattstatus
UPP