Kastrering

Släpp inte ut din katt förrän den är kastrerad och ID-märkt. 


Du kan med fördel kastrera katten medan den är en kattunge. Då läker den snabbare och återhämtar sig fortare och du slipper problemen som könsmognaden innebär.


Katten mår bättre av att kastreras. När man kastrerar en katt så slipper den könsdriften som är påfrestande för katten, och det gäller för både innekatter som utekatter. En hona som går ute fertil riskerar livmoderinflammation och upprepade dräktigheter under ca 15 års tid, vilket är oerhört påfrestande om honan ens överlever så länge. Hanar som är okastrerade går ofta ner sig, de hamnar i revirslagsmål och kan precis som honkatter börja urinmarkera. De som vill att deras katt ska ta möss och råttor tror ibland att katten jagar bättre om den hålls fertil, men sanningen är att kattens starka könsdrift istället gör att de jagar mindre, driften att hitta en partner att para sig med är starkare än jaktinstinkten. En kastrerad hona och hane blir både mer lugn och harmonisk, och oftast även mer kelig och benägen att ty sig till sin matte/husse. Den kommer också bättre överens med och accepterar lättare nya kattkompisar i hemmet. Både inne- och utekatter mår alltså bättre av att kastreras.Huskatten Bandit, kastrerad och full i bus. Fotograf: Inkan8Kattens könsmognad

Kastrering kan med fördel göras innan katten är könsmogen - vilket kan ske redan vid 4-6 månaders ålder - och på det sättet undviker man risken för oplanerad dräktighet och för beteendeproblem, så som revirkissande, som både fertila honor och hanar kan ge upphov till.  


I andra länder görs kastreringar så snart katten klarar narkos från ca 3 månaders ålder. Forskning visar att tidig kastrering är skonsammare eftersom unga katter läker och återhämtar sig snabbare. Många uppfödare väljer att kastrera sina katter innan leverans idag.  


Kastrering av honkatt

Många tror att det heter sterilisering när man avser honkatters operation, men det heter kastrering både för hanar och honor. Medicinsk är det en ovariohysterektomi som görs när man kastrerar en hona. Både livmoder, äggledare och äggstockar tas bort. Vid en sterilisering snöps endast äggledarna och honan fortsätter att löpa och har kvar den påfrestande könsdriften, men kan inte bli dräktig. En kastrering för en hona kostar ca 700-1000 kr. Det finns gamla myter som lever kvar om att en hona måste ha fått en kull innan hon kastreras, men den är felaktig och skadar bara vår huskatt. Likaså är det felaktigt att en hona måste ha löpt innan hon kan kastreras. På många honor märks det inte att de löper, istället kommer de hem redan dräktiga. Det går att ta bort foster i samband med en kastrering, om det bara görs i tid och den bedömningen gör en veterinär. Ofta är det mer skonsamt för en ung hona än att tvingas igenom en påfrestande dräktighet och kull vid för tidig ålder.Snitt

Idag gör de flesta veterinärer ett litet snitt på en eller några centimeter på buken på honan när de öppnar för att kastrera. Det gör att honan får ett mindre sår. En del tror att detta lilla snitt kallas titthålskastrering, men det är fel begrepp. Titthålsoperation, laparaskopi, görs inte vid kastrering av katter. Vid titthålsoperation används en videokamera och för att få plats med alla instrument krävs att man gör flera små snitt på t e x buken på en människa. För att kastrera en katt behöver veterinären ingen videokamera, och inte heller göra flera snitt. Snittet är litet, men begreppet titthålskastrering är alltså felaktigt att använda.Piller ger juvertumörer

P-piller till katt är inte ett säkert skydd. Det är alltså inte ett alternativ istället för att kastrera sin katthona. Har du utekatt är det viktigt att du kastrerar innan den släpps ut. P-piller ger också ökad risk för juvertumörer, även vid kort tids användning. Köper du en honkattunge så bör du således räkna med kostnaden för kastrering.

Huskatten Joséphine. Foto: GiseleKastrering av hankatt

Vid kastrering av hankatter tar man med ett enkelt ingrepp bort testiklarna. Upp till 6 veckor efter kastrering kan en hankatt dock ha spermier kvar och befrukta en hona, så har man en honkatt hemma måste man hålla dem åtskilda den tiden. Likaså kan man inte släppa ut en hankatt lös den tiden efter kastreringen. En kastrering för hane kostar mellan 500-800 kr.Kastrering kan stoppa ökningen av hemlösa katter

Vi har ett enormt överskott på huskatter i Sverige vilket innebär att uppskattningsvis över 100 000 huskatter lever hemlösa i nöd. Varje år föds ett stort antal kattungar, både oönskade och önskade. En hona som får gå ute fertil kan under sin livstid få ca 120 kattungar, det säger sig självt att det inte går att hitta hem till alla dessa. Likaså hinner en enda fertil hankatt ge upphov till ett oräkneligt antal kattungar varje år. Till alla dessa kattungar finns inte hem och många avlivas eller dumpas och blir en del av de lidande hemlösa katterna som fortsätter att föröka sig och skapa nya generationer katter utan hem. Sverige har inte tillräckligt många katthem för att rädda alla dessa katter, det finns ca 100 katthem idag och det skulle behövas ca 2000 till. Detta trots att kommunerna själva skjuter ihjäl katter varje år, vilket uppenbart inte hjälper eftersom det fortsätter födas för många kattungar som växer upp till vuxna katter ingen vill ha. Förändringen måste komma från varje enskild kattägare som måste få kunskap om hur viktigt det är att kastrera. Vi på kattstatus önskar att det ska bli självklart att inte göra katten till utekatt förrän den är kastrerad och ID-märkt, och att inte låta fertila katter gå lösa ute. Ska lidandet någon gång få ett slut måste varje huskattägare ta sitt ansvar. Vår älskade huskatt är värd högre status och vägen dit går genom kastrering, ID-märkning, vaccinering och försäkring.Bandit solar sig. Fotograf: Inkan8Gisele

Redaktör

Kattstatus
UPP