ID-märkning

Släpp inte ut din katt innan den är ID-märkt och kastrerad.


Från och med 2 januari 2023 ska alla katter i Sverige vara id-märkta och registrerade i Jordbruksverkets eget register. Id-märkningen görs hos veterinär och registreringen av katten görs via Jordbruksverket, följ denna länk:

Märka och registrera katter - Jordbruksverket.se


Det är viktigt att alla katter ID-märks och ägarregistreras i ett kattregister. Om katten är ID-märkt och ägarregistrerad kan den återfås om den försvinner. Även innekatter kan under exempelvis vår- och sommarhalvår smita ut genom fönster, dörrar och balkonger. Dessa katter har ofta väldigt svårt för att klara sig ute på egen hand. En ID-märkning gör det lättare för en privat upphittare, katthem eller polis att återbörda katten till dess ägare. Många utekatter vandrar iväg, blir ivägjagade av andra revirhävdande katter eller förolyckas. Sådana gånger får ägaren sällan veta vad som hänt deras katt, men en ID-märkning ökar möjligheterna att återfå eller få veta vad som hänt katten. Halsband som ID-märkning räcker tyvärr inte då katten lätt kan tappa halsbandet eller ta sig ur det.


ID-märkning är också enda beviset på ägarskap kattägare har att tillgå och det kan vara värt att tänka på då en upphittad omärkt katt går över till ny ägare eller katthem efter 3 månader enligt lagen om hittegods.


Katter kan ID-märkas genom antingen ett mikrochip mellan skulderbladen eller en tatuering i örat.Älskade katter ID-märker man. Huskatten Tusse. Foto: Lars EklundID-märkning med mikrochip i nacken

ID-märkning med mikrochip utförs hos veterinär eller av person som är utbildad för detta. Mikrochipet införs med spruta under huden mellan skulderbladen på katten. Det känns ungefär som vid en vaccination och katten behöver ingen bedövning eller narkos. Efter införandet kontrollerar man att chipet fungerar med en speciell avläsare. Denna avläsare för mikrochip finns hos polis och veterinärer/djursjukhus. Kattägaren får därefter en klisterremsa med ID-numret på och en blankett för ägarregistrering som kattägaren själv ska skicka in till något av våra kattregister (mer info nedan).


 ID-märkning med tatuering i örat

Tatuering i örat görs när katten är nedsövd med narkos eftersom det annars skulle göra ont. Katten märks med en siffer- och bokstavskombination som läses inifrån örat och utåt. Efter tatueringen får kattägaren en klisterremsa med ID-numret på och en blankett för ägarregistrering som kattägaren själv ska skicka in till något av våra kattregister (mer info nedan).

 


Huskatten Alice visar sin ID-märkning i örat. Sifforna syns tydligt för ögat i verkligheten.Varför är registrering i kattregister så viktigt?

När katten har fått sitt mikrochip eller tatuering bör du som ägare skicka blanketten du fått hos veterinären med ID-numret för registrering till Svenska kennelklubben som har ett kattregister, eller till Kattförbundet SVERAK:s kattregister. Kostnaden är 130 kr för registrering hos kennelklubben och är en engångsavgift. SVERAK:s kattregister är helt gratis. Du kan själv välja om du godkänner att dina personuppgifter och din adress ska synas vid sökning via internet. Det är en fördel för de som hittar din katt om dina uppgifter kan fås via internet, så att de slipper ringa på kattregistrens telefontider som ju är begränsade till viss tid på dagen. Många kattägare kommer ihåg att ID-märka sin katt, men glömmer sedan att registrera den, vilket innebär att ID-märkningen är värdelös. Så kom ihåg registreringen!Länkar till kattregistren och registreringsblanketterna:


Svenska kennelklubbens kattregister (DjurID)

Beställ blankett genom att kontakta djurid@skk.se


Kattförbundet SVERAK:s kattregister

Blankett för registrering av huskatt

Blankett för registrering av raskatt

(en raskatt bör redan vara registrerad när du som köpare får hem den, men om det ändå inte skulle vara så, kan man använda blanketten ovan. Se vidare instruktioner på SVERAK:s hemsida)


Man kan med fördel registrera sin katt i båda registren om man vill.Tusse i blomsteräng. Foto: Lars EklundFärre hemlösa katter

ID-märkning och kastrering är också lösningen på det stora lidandet som våra 100 000 hemlösa katter utsätts för. Hemlösa katter härrör från dräktiga honor som dumpats av sina ägare, kattungar som sätts ut i skogen av ägare som inte lyckats hitta hem till dem, katter som försvunnit och förökat sig och samlats i kolonier, och så vidare. Om alla katter var ID-märkta skulle man kunna hålla ägare till svars och återbörda försvunna katter till sina ägare. Ingen katt skulle vara hemlös längre och ströva omkring och bli tvungen att överleva själv ute. Hittar man en katt så kan man med ett snabbt klick i kattregistren hitta kattens ägare. Det är nog få kattägare som tänker sig att just deras katt skulle kunna bli en av de förvildade, övergivna och hemlösa, men faktum är att det händer varje dag. Så gör din insats för att förhindra uppkomsten av fler hemlösa lidande katter – kastrera och ID-märk din katt!


Idag saknas det tyvärr en lag om att kattägare måste ID-märka och ägarregistrera sin katt. När det gäller hundar är dock lagen mycket tydlig: alla hundar ska vara ID-märkta och ägarregistrerade. Djurskyddet Sverige arbetar för en lag om obligatorisk ID-märkning och ägarregistrering av katter, och bedrev under 2007 en kattkampanj om ID-märkning av katter. SVERAK, som är Sveriges kattklubbars riksförbund, kräver att alla katter som ska delta på utställningar måste vara ID-märkta och att alla avelskatter ska identifieras genom antingen microchip eller tatuering.


Mer information om lagen om ID-märkning av hundar finns HÄR.Gisele

Redaktör

Kattstatus
UPP

Kattstatus © 2014